Gázszagot érez?

Vásárolt kapacitás csökkentése

Amennyiben vásárolt kapacitását szeretné csökkenteni, kérjük, figyelmesen olvassa el az itt közölt, és a letölthető nyilatkozatban leírt információkat.

Felhívjuk szíves figyelmét az alábbi, a benyújtással kapcsolatos tudnivalókra:

  1. A vásárolt kapacitásról való lemondás visszatérítés nélkül történik meg.
  2. Amennyiben a felhasználási helyen üzemelő gázfogyasztó készülékek névleges teljesítményeinek összege nagyobb a csökkentett vásárolt kapacitás értékénél, úgy a vásárolt kapacitás csökkentésének feltétele a felhasználói rendszer átalakítása (a nem használt gázfogyasztó készülékek leszerelése, stb.), illetve az átalakításhoz igazodóan szükség esetén a fogyasztásmérő berendezés cseréje.

Ebben az esetben a vásárolt kapacitás csökkentésére csak a felhasználói rendszer és/vagy a mérési hely átalakítását követően kerülhet sor.

A felhasználói rendszer és/vagy a mérési hely átalakítása a felhasználási hely tulajdonosának (vagy meghatalmazottjának) feladata és költsége.

Kérjük, hogy amennyiben a rendszer átalakítása szükséges, akkor annak megtörténte után szíveskedjen beküldeni a vásárolt kapacitás lemondásáról szóló nyilatkozatot.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján a felhasználó az elosztóvezetéket a vásárolt kapacitás mértékéig használhatja, és a vásárolt kapacitás túllépése jogosulatlan igénybevételnek (szerződésszegésnek) számít, ami pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után. A pótdíj mértéke megegyezik az éves elosztási kapacitásdíj másfélszeresével.

  1. A nyilatkozat benyújtásának feltétele az alábbiak igazolása:
    1. 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolata,
    2. tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, amennyiben a nyilatkozatot tevő az ingatlannak csak részben tulajdonosa,
    3. amennyiben a nyilatkozatot természetes személy teszi, szükséges a nyilatkozat valódiságának tanúk általi igazolása.

A kapacitáscsökkentési igény bejelentését a szükséges dokumentumokkal együtt e-mailben, papír alapon személyesen, vagy postán is eljuttathatja hozzánk.
 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Nyilatkozat vásárolt kapacitás lemondásáról