Gázszagot érez?

Csatlakozási díjak

Ha Ön földgázt szeretne használni új felhasználási helyen, vagy többlet gázigénye merül fel meglévő felhasználási helyén, úgy mindenek előtt Csatlakozási szerződést kell kötnie Társaságunkkal.
Amennyiben Ön jelzi földgáz igényét/többlet gázigényét Társaságunknak a szükséges dokumentumok elküldésével, azt követően szerződéses ajánlatot küldünk Önnek a csatlakozás feltételeiről.
A szerződéses ajánlatunk (Elosztói csatlakozási szerződés) a csatlakozás feltételeit, a csatlakozási díjat (amennyiben a csatlakozás nem díjmentes), a fizetési határidőt és a vállalt rendelkezésre állási határidőt tartalmazza.

A csatlakozásért, illetőleg a többlet gázigényért – bizonyos kivételektől eltekintve – Önnek csatlakozási díjat kell fizetnie a vonatkozó jogszabályok és MEKH határozat alapján. A csatlakozási díj mértékét befolyásolja az igényelt gázmennyiség, azaz a kapacitás mértéke (mértékegysége m3/h), valamint a gázellátáshoz szükséges vezetéképítés műszaki tartalma és költségei. 

Az OPUS TIGÁZ Zrt. a díjak megállapításakor minden esetben a hatályos jogszabályok és MEKH határozat szerint jár el. A rendszerhasználati díjakról, a külön díjakról és a csatlakozási díjakról az alábbi rendeletek és MEKH határozat tartalmaz előírásokat:

11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

8/2020. (VIII.14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól

H2347/2021 MEKH határozat

a földgázelosztó vezetékhez történő csatlakozásért vagy a korábban vásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitásért fizetendő csatlakozási díjak 2021. október 1-jétől 2025. szeptember 30-ig tartó időszakban alkalmazandó mértékének megállapítása

Az alkalmazandó díjak Társaságunk teljes szolgáltatási területén egységesek.

 

 

 

 

A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet előírásai: 47. §

(2)  A földgázelosztó a csatlakozási díjat a 2021. október 1-jén kezdődő árszabályozási ciklus második gázévétől – gázévente egyszer – a Hivatalnak a földgázelosztási díjat megállapító határozatában foglalt, a működési költségekre vonatkozó kompozit inflációs mutatóval kumuláltan megnövelheti.

(3) A földgázelosztó minden gázév kezdetét megelőzően 15 nappal korábban honlapján nyilvánosságra hozza a gázév tekintetében a (2) bekezdés szerint módosított csatlakozási díjat és annak részletes számítását.