Gázszagot érez?

Új felhasználói rendszer létesítés/átalakítás/ismételt üzembe helyezés – szerelési nyilatkozat feltöltés

Tájékoztató átugrása – szerelési nyilatkozat feltöltése

Segédlet a regisztrációhoz és online ügyintézéshez

A kivitelezési munka elkészültét az ingatlantulajdonos vagy a gázszerelés végzésére jogosult megbízott kivitelező  szerelési nyilatkozat benyújtásával jelentheti be az OPUS TIGÁZ Zrt.-hez, mint földgázelosztóhoz, az alábbi űrlapunkat használva vagy elektronikus levélben megküldve azt a gazinfo@opusenergetika.hu címre.
 
A hatékony feldolgozás miatt szükséges, hogy a nyomtatvány minden esetben pdf formátumban legyen csatolva, valamint az eredeti példányt a műszaki átvétel során a műszaki ellenőrnek át kell adni a felhasználási hely többi dokumentációjával együtt.

Kérjük, a szerelési nyilatkozat benyújtásakor a könnyebb beazonosítás érdekében tüntessék fel a nyomtatványon a felhasználó ügyfélazonosítószámát, a felhasználási hely POD azonosító számát (meglévő felhasználási hely esetén) vagy PST kódját (új bekapcsolás esetén - elosztói csatlakozási szerződésen található), valamint adják meg telefonszámukat, hogy a műszaki ellenőreink a munka elvégzésére időpontot tudjanak Önökkel egyeztetni. 
Egy szerelési nyilatkozaton csak egy felhasználási helyet kérünk feltüntetni, valamint a könnyebb kezelhetőség érdekében – lehetőség szerint - egy e-mailben egy szerelési nyilatkozatot kérünk megküldeni.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy meglévő felhasználási hely esetén, amennyiben a felhasználási hely 6 hónapon túl – bármely okból – kikapcsolásra került és az elosztóhálózat-használati szerződés 3 hónapnál régebben szűnt meg, akár a korábbi szerződő fél, akár új tulajdonos szeretné a gázszolgáltatást helyreállítani, a tulajdonjogot igazoló dokumentumokat is szükséges megküldeni Társaságunk részére.

Új bekapcsolás esetén, amennyiben a csatlakozási szerződés megkötését követően az ingatlannak új tulajdonosa van, szintén szükséges megküldeni a tulajdonjogot igazoló dokumentumokat.

Tulajdonjogot igazoló dokumentumok: 3 hónapnál nem régebbi egyszerű tulajdoni lap másolat vagy tulajdoni lap szemle, több tulajdonos esetén a tulajdonostársak Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozata.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Szerelési nyilatkozat

Az alábbi űrlapon a POD azonosító vagy a PST kód közül az egyik megadása kötelező a sikeres ügyintézés érdekében!

a *-al jelölt mezők kitöltése kötelező
Elérhetőségek