Gázszagot érez?
Az OPUS TIGÁZ Zrt. közleménye az elosztási területén hatályos gázárakról

Az OPUS TIGÁZ Zrt. közleménye az elosztási területén hatályos gázárakról

2022.08.19.

A napokban számos, félrevezető információ jelent meg az OPUS TIGÁZ Zrt.-vel kapcsolatban, amelyek azt sugallják, hogy a társaság díjszabása egyoldalúan eltér a többi elosztói engedélyes szolgáltató díjszabásainak feltételeitől, illetve, hogy az árak kialakítására az OPUS TIGÁZ Zrt. befolyással bírna.

 

Az OPUS TIGÁZ Zrt.-t, mint elosztói engedélyes társaságot, csak az indokolt költségek alapján megállapított rendszerhasználati díjak illetik meg a rendszeres eszköz- és költség-felülvizsgálatot követően. A fogyasztó által fizetendő teljes díj, amely a rendszerhasználati alapdíjon és a forgalomarányos rendszerhasználati díjon felül fizetendő forgalomarányos gázdíj, nem az OPUS TIGÁZ Zrt. bevétele.

 

Az OPUS TIGÁZ Zrt. a területén hatályos felhasználói díjakról az alábbi tájékoztatást közli.

Az egyetemes szolgáltató (MVM Next Zrt.) által kiszámlázott díjak több díjelemből állnak, és több iparági szereplő – köztük a helyi elosztó, esetünkben az OPUS TIGÁZ Zrt. – felé kerülnek továbbításra.

A díjelemeket a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet határozza meg. Az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjak két részből állnak, az egyik az alapdíj, melynek mértéke minden elosztói engedélyes esetében egységes (9192 Ft/év). A másik eleme a gázdíj, amely tartalmazza a gáz árán felül a rendszerhasználati forgalmi díjakat is. A gázdíj mértéke elosztási területenként eltérő.

A gázszolgáltatás rendszerhasználati díját – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) jelenleg hatályos H1597/2021 számú határozatában állapítja meg, vizsgálva az érintett engedélyesek indokolt költségeit. A rendszerhasználati forgalmi díj mértéke az OPUS TIGÁZ Zrt. esetében a többi elosztóhoz képest a középmezőnyben helyezkedik el.

Adott felhasználói kategóriában mind az E.ON csoport elosztóinál, mind az MVM Égáz-Dégáz esetében magasabb az elosztói területenként eltérő forgalomarányos rendszerhasználati díj. Az egyetemes szolgáltatás összdíja valóban már 2012-ben is az olasz tulajdonban levő Tigáz területén volt a legmagasabb, ennek a díjnak jelentős része nem a 2021. április 1. óta OPUS TIGÁZ Zrt.-nél jelentkezik bevételként.

Az egyetemes szolgáltató által kiszámlázott díjakról az alábbi táblázat nyújt részletes információt:

 

tájékoztatás
hírek

További híreink